MÁY NÉN KHÍ PISTON CHUYÊN DỤNG

LE bôi trơn bằng dầu cho nén một tầng
Máy nén khí kiểu pít-tông bôi trơn bằng dầu một tầng cho phép lọc khí đi vào cả hai xi-lanh thông qua van nạp. Pít-tông được truyền động hướng tới thông qua thanh truyền được gắn vào trục khuỷu cân bằng. Áp suất vận hành tối đa là 10 bar (145psi) và phạm vi lưu lượng từ 3,4 đến 31,7 l/s ở 50 Hz, 8,3 đến 79,8 cfm ở 60 Hz. Khí được nén trong các xi-lanh thoát ra qua van xả khi áp suất đạt 10 bar (145psi).

LT bôi trơn bằng dầu cho nén hai tầng
Máy nén khí kiểu pít-tông bôi trơn bằng dầu hai tầng LT cho phép lọc khi đi vào chỉ một xi-lanh. Xi-lanh áp suất thấp này cấp cho xi-lanh thứ hai (áp suất cao) có thể vận hành ở áp suất tối đa 15, 20 hoặc 30 bar (218, 290 hoặc 435 psi) và có phạm vi dung lượng như sau:
• 15 bar (218 psi)
từ 3,1 đến 11,7 l/s ở 50 Hz, 7,6 đến 23,1 cfm ở 60 Hz.
• 20 bar (290 psi)
từ 2,1 đến 18,0 l/s ở 50 Hz, 5,7 đến 44,3 cfm ở 60 Hz.
• 30 bar (435 psi)
từ 2,5 đến 17 l/s ở 50 Hz, 6,6 đến 41,7 cfm ở 60 Hz.

0935 975 957