MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT ATLAS COPCO GX 2,2KW – 15KW

Liên hệ

MÁY NÉN KHÍ KIỂU TRỤC VÍT CÓ DẦU BÔI TRƠN
Lưu lượng FAD l/s 4.0 58.3 l/s
Lưu lượng FAD m³/min 0.2 3.5 m³/min
Lưu lượng FAD m³/h 14.4 210 m³/h
Áp suất làm việc 7.5 13.0 bar(e)
Công suất động cơ 2.2 22 kW
Made in EU/Belgium
Made in China
Phone
Phone