MICHELIN SPORTS BIKE

Liên hệ

POWER 5

  • Roadsters
  • Sports Bike

Lốp dành cho xe thể thao trên đường thường

  • Bám đường ướt và khô tuyệt hảo
  • Hiệu suất đánh lái tốt
  • Độ ổn định tuyệt hảo
  • Được lựa chọn bởi một hoặc một vài nhà sản xuất
Danh mục: Từ khóa: