Dầu Truyền Nhiệt IDEMITSU – DAPHNE ALPHA THERMO 32B

Liên hệ

Daphne Alpha Thermo 22A, 32B là dầu truyền nhiệt với khả năng chống oxi hóa và giảm tạo cặn khuyến khích dùng cho các bộ phận truyền nhiệt mở