Dầu Truyền Nhiệt IDEMITSU – DAPHNE THERMIC OIL

Liên hệ

Daphne Alpha Thermo 22A, 32B la dầu truyền nhiệt với khả năng chống oxi hóa và giảm tạo cặn khuyến khích dùng cho các bộ phận truyền nhiệt mở