Dầu Tẩy Rửa Idemitsu – DAPHNE CLEANER SH

Liên hệ

Đây là sản phẩm hydrocacbon napthnic tinh chế theo công thức Idemitsu, thân thiện với môi trường trong sản phẩm không báo gồm chất hóa học có hại tầng ozone