Dầu Tẩy Rửa IDEMITSU – DAPHNE ALPHA CLEANER M

Liên hệ

Đây là dòng sản phẩm tẩy rửa hydrocacbon tổng hợp được tinh lọc và phát triển bởi Idemitsu. Dòng sản phẩm này đáp ứng được nhu cầu khắc khe về tẩy rửa trong công nghiệp và thân thiện với môi trường vì không bao gồm chất có hại tầng ozone