IDEMITSU ATF – DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG IDEMITSU

600,000

Idemitsu ATF is là dầu hộ số tự động với công nghệ được cải tiến mới nhất, sử dụng phù hợp với hầu hết các loại hộp số tự động.

ATF DEXRON II E / 5D06 / 2384K / 3314 / 3317, ATF Fluid D-II / D-III / WS, ATF JWS3317,Alumix Fluid ATF DII / DIII Multi / D3-SP, ATF Type T / T-II / T-III / T-IV, ATF M-III / M-V / FZ , Besco ATF II / III, Dia-Queen: ATF II / ATF AW / ATF-SPII / ATF SPII M / ATF J-2, DEXRO N II-E, DEXRON III / VI / III-G, Diamond ATF SP-IIM / III, MERCON, Ultra ATF / ATF Z1 / ATF DW-1

Made in Thailand

Đóng gói: Can 4L

Free ship toàn quốc