MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU ATLAS COPCO LF

Liên hệ

Made in EU / Italy

Lưu lượng FAD l/s: 1,9 l/s – 40,8 l/s

Lưu lượng FAD m³/min: 0,19 m³/h – 0,93 m³/h

Áp suất làm việc: 8 bar(e) – 10 bar(e) 

Công suất động cơ: 1,5 kW – 7,5 kW

Danh mục: