MÁY NÉN KHÍ Alas Copco KHÔNG DẦU CHO NHA KHOA

Liên hệ

Atlas Copco Scroll Compressor

Made in Belgium

Lưu lượng FAD l/s: 1,9 l/s – 40,8 l/s

Lưu lượng FAD m³/min: 0,11 m³/min – 2,45 m³/min

Áp suất làm việc: 8 bar(e) – 10 bar(e) 

Công suất động cơ: 1,5 kW – 22 kW