MÁY SẤY KHÍ TÁC NHÂN LẠNH ATLAS COPCO FD ( VSD )+

Liên hệ

Lưu lượng FAD l/s: 1250 l/s – 2000 l/s

Áp suất làm việc: 13 – 16 bar

Nhiệt độ điểm sương: 3oC

Công nghệ biến tần

Tiết kiệm 50% điện năng