MÁY SẤY KHÍ TÁC NHÂN LẠNH ATLAS COPCO FX

Liên hệ

Lưu lượng FAD l/s: 7 l/s – 1484 l/s

Áp suất làm việc: 13 – 16 bar

Nhiệt độ điểm sương: 3oC – 5oC

Made in Italy