MÁY SẤY KHÍ LẠNH ATLAS COPCO F

Liên hệ

Lưu lượng FAD l/s: 5 l/s – 130 l/s

Lưu lượng FAD m³/min: 18 m³/min – 468 m³/min

Áp suất làm việc: 13 – 16 bar

Nhiệt độ điểm sương: 7oC