MÁY SẤY KHÍ TÁC NHÂN LẠNH ATLAS COPCO FD

Liên hệ

Lưu lượng FAD l/s: 6 l/s – 300 l/s

Áp suất làm việc: 13 – 16 bar

Nhiệt độ điểm sương: 3oC