MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT Atlas Copco G5FF – 7HP

Liên hệ

MÁY NÉN KHÍ KIỂU TRỤC VÍT CÓ DẦU BÔI TRƠN
Lưu lượng FAD l/s 13.0 l/s
Lưu lượng FAD m³/min 0.8 m³/min
Lưu lượng FAD m³/h 47 m³/h
Áp suất làm việc 10 – 13 bar(e)
Công suất động cơ 5.5 kW