MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT Atlas Copco G7FF – 10HP

Liên hệ

MÁY NÉN KHÍ KIỂU TRỤC VÍT CÓ DẦU BÔI TRƠN

Tích hợp máy sấy khô khí nén và bình chứa 270 – 500L

Lưu lượng FAD l/s 16.4 l/s
Lưu lượng FAD m³/min 1.0 m³/min
Lưu lượng FAD m³/h 59 m³/h
Áp suất làm việc 10 – 13 bar(e)
Công suất động cơ 7.5 kW