MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT ATLAS COPCO G7FF – 10HP

Liên hệ

MÁY NÉN KHÍ KIỂU TRỤC VÍT CÓ DẦU BÔI TRƠN
Lưu lượng FAD l/s 16.4 l/s
Lưu lượng FAD m³/min 1.0 m³/min
Lưu lượng FAD m³/h 59 m³/h
Áp suất làm việc 10 bar(e)
Công suất động cơ 7.5 kW
Phone
Phone