MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT ATLAS COPCO G11FF – 15HP

Liên hệ

MÁY NÉN KHÍ KIỂU TRỤC VÍT CÓ DẦU BÔI TRƠN
Lưu lượng FAD l/s 19.0 l/s
Lưu lượng FAD m³/min 1.1 m³/min
Lưu lượng FAD m³/h 68 m³/h
Áp suất làm việc 8.5 bar(e)
Công suất động cơ 11 kW
Phone
Phone