MÁY NÉN KHÍ Atlas Copco GA 5,5KW – 11KW

Liên hệ

MÁY NÉN KHÍ KIỂU TRỤC VÍT CÓ DẦU BÔI TRƠN
Lưu lượng FAD l/s 15.0 30.7 l/s
Lưu lượng FAD m³/min 0.90 1.84 m³/min
Lưu lượng FAD m³/h 54.0 110.5 m³/h
Áp suất làm việc 7.5 13.0 bar(e)
Công suất động cơ 5.5 11 kW
Made in EU/Belgium
Made in China