MÁY NÉN KHÍ Atlas Copco GA 7.5KW – 37KW VSD+

Liên hệ

MÁY NÉN KHÍ KIỂU TRỤC VÍT CÓ DẦU BÔI TRƠN
Lưu lượng FAD l/s 21.7 131.9 l/s
Lưu lượng FAD m³/min 1.30 7.91 m³/min
Lưu lượng FAD m³/h 78.1 474.7 m³/h
Áp suất làm việc 7.5 13.0 bar(e)
Công suất động cơ 7.5 37 kW
Made in EU/Belgium
Made in China