MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT Atlas Copco GA37 – 50HP

Liên hệ

MÁY NÉN KHÍ KIỂU TRỤC VÍT CÓ DẦU BÔI TRƠN
Lưu lượng FAD l/s 105.0 l/s
Lưu lượng FAD m³/min 6.3 m³/min
Lưu lượng FAD m³/h 378 m³/h
Áp suất làm việc 8.5 bar(e)
Công suất động cơ 37 kW
Made in EU/Belgium