MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT Atlas Copco G30KW – 45 KW

Liên hệ

MÁY NÉN KHÍ KIỂU TRỤC VÍT CÓ DẦU BÔI TRƠN
Lưu lượng FAD l/s 90.0 132.7 l/s
Lưu lượng FAD m³/min 5.4 7.96 m³/min
Lưu lượng FAD m³/h 324.0 478 m³/h
Áp suất làm việc 7.5 10.0 bar(e)
Công suất động cơ 30 45 kW
Made in EU/Belgium
Made in China