MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT Atlas Copco GA 30KW – 90KW

Liên hệ

MÁY NÉN KHÍ KIỂU TRỤC VÍT CÓ DẦU BÔI TRƠN
Lưu lượng FAD l/s 99.0 293.0 l/s
Lưu lượng FAD m³/min 5.9 17.7 m³/min
Lưu lượng FAD m³/h 356.0 1065 m³/h
Áp suất làm việc 4.0 13.0 bar(e)
Công suất động cơ 30 90 kW
Made in EU/Belgium