MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT Atlas Copco G75KW – 100HP

Liên hệ

MÁY NÉN KHÍ KIỂU TRỤC VÍT CÓ DẦU BÔI TRƠN
Lưu lượng FAD l/s : 221.0 l/s
Lưu lượng FAD m³/min : 13.26 m³/min
Lưu lượng FAD m³/h : 795.6 m³/h
Áp suất làm việc 7.5 – 10.5 bar(e)
Công suất động cơ : 75 kW