MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT Atlas Copco GA 37KW – 110KW

Liên hệ

MÁY NÉN KHÍ KIỂU TRỤC VÍT CÓ DẦU BÔI TRƠN
Lưu lượng FAD l/s 116.0 345.0 l/s
Lưu lượng FAD m³/min 6.90 20.60 m³/min
Lưu lượng FAD m³/h 414.0 1236 m³/h
Áp suất làm việc 7.5 13.0 bar(e)
Công suất động cơ 30 110 kW
Made in EU/Belgium
Made in China