MÁY NÉN KHÍ Atlas Copco G15FF – 20HP

Liên hệ

MÁY NÉN KHÍ KIỂU TRỤC VÍT CÓ DẦU BÔI TRƠN
Lưu lượng FAD l/s : 43.7 l/s
Lưu lượng FAD m³/min : 2.62 m³/min
Lưu lượng FAD m³/h : 157.2 m³/h
Áp suất làm việc 7.5 13.0 bar(e)
Công suất động cơ 15kW 20 HP