MÁY NÉN KHÍ Atlass Copco G22FF – 30HP

Liên hệ

MÁY NÉN KHÍ KIỂU TRỤC VÍT CÓ DẦU BÔI TRƠN
Lưu lượng FAD l/s : 60.2 l/s
Lưu lượng FAD m³/min : 3.61 m³/min
Lưu lượng FAD m³/h : 216.6 m³/h
Áp suất làm việc 7.5 13.0 bar(e)
Công suất động cơ 22kW 30 HP