MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT Atlas Copco G55 100HP

Liên hệ

MÁY NÉN KHÍ KIỂU TRỤC VÍT CÓ DẦU BÔI TRƠN
Lưu lượng FAD l/s : 166.7 l/s
Lưu lượng FAD m³/min : 10.0 m³/min
Lưu lượng FAD m³/h : 600 m³/h
Áp suất làm việc 7.5   – 10.5 bar(e)
Công suất động cơ 55kW   – 70 HP