Mỡ Chịu Nhiệt IDEMITSU – Daphne Eponex Grease SR No.2

Liên hệ

Daphne Eponex SR là sản phẩm mỡ công nghiệp cấu tạo bởi chất làm đặc lithium complex giúp kéo dài thời gian sử dụng và đặc biệt là khả năng chịu nhiệt tốt cũng như tính chất chịu tải áp lực cao.